Undervisningsopplegg Norsk

Her finner dere ferdige undervisningsopplegg du kan bruke i timen. Send linken til elevene slik at de kan få det opp på sin skjerm.

Flere undervisningsopplegg

Oppleggene våre er ment som inspirasjon. Vi prøver å knytte de forskjellige nettsteder sammen til et undervisningsopplegg som kan brukes i klasserommet. Vår fokus er samarbeid, refleksjon, elevmedvirkning og kreativ tenking. Se alle våre undervisningsopplegg eller velg et fag.

Matematikk

Se undervisnigsopplegg

Mat & Helse

Se undervisnigsopplegg

Engelsk

Se undervisnigsopplegg

KRLE

Se undervisnigsopplegg

Norsk

Se undervisnigsopplegg

Samfunnsfag

Se undervisnigsopplegg

Naturfag

Se undervisnigsopplegg

Musikk

Se undervisnigsopplegg

Gratis undervisningsopplegg

Alle oppleggene på denne siden er gratis å bruke. Dette er opplegg som vi velger å dele fordi vi ønsker å gjøre hverdagen til lærere enklere og mer sømløs.

Tavleressurs

Oppleggene er utformet slik at det kan brukes som en tavleressurs. Dere viser bare nettsiden på smartboarden eller prosjektoren.

Lyst til å bidra?

Fyll inn skjema og bidra med undervisningsopplegg.