Line fikser maten – podkast

Line fikser maten – podkast

Tema: Line fikser maten – Podkast Fag: Norsk, Samfunnsfag Tid: ca. 3 t Læremål: Norsk - Eleven skal kunne ... ta notater for å lage ulike typer tekster skrive sammenhengende tekster som forteller, gjenforteller, beskriver opplevelser og uttrykker egne meninger...
Datoen

Datoen

Tema: Datoen Fag: Norsk, Samfunnsfag Tid: ca. 3 t Læremål: Norsk - Eleven skal kunne ... ta notater for å lage ulike typer tekster skrive sammenhengende tekster som forteller, gjenforteller, beskriver opplevelser og uttrykker egne meninger bruke grunnleggende mønstre...
Renessansen

Renessansen

Tema: Renessansen Fag: Samfunnsfag Tid: ca. 6 timer Læremål: Samfunnsfag - Eleven skal kunne ... gjere greie for sentrale trekk ved tidsepokane mellomalder, renessanse og opplysningstid i Europa og diskutere grunnar til denne tidsinndelinga Kriterier:  Jeg kan...
Lage video av Minecraft Byen

Lage video av Minecraft Byen

Tema: Lage video av Minecraft Byen Fag: Samfunnsfag Tid: ca. 3 timer Læremål: Samfunnsfag - Eleven skal kunne ... gjere greie for sentrale trekk ved tidsepokane mellomalder, renessanse og opplysningstid i Europa og diskutere grunnar til denne tidsinndelinga Kriterier:...
FN – Dagen 7C

FN – Dagen 7C

Tema: FN – Dagen 7C Fag: Samfunnsfag Tid: ca. 3 timer Læremål: Samfunnsfag - Eleven skal kunne ... diskutere formålet med FN og anna internasjonalt samarbeid, også urfolkssamarbeid, og gje døme på den rolla Noreg har i samarbeidet Kriterier:  Hvert klipp...