Renessansen

Renessansen

Tema: Renessansen Fag: Samfunnsfag Tid: ca. 6 timer Læremål: Samfunnsfag - Eleven skal kunne ... gjere greie for sentrale trekk ved tidsepokane mellomalder, renessanse og opplysningstid i Europa og diskutere grunnar til denne tidsinndelinga Kriterier:  Jeg kan...