Prosent

Prosent

Tema: 8.1 Prosent Fag: Matematikk Tid: ca. 2t Læremål: Matematikk - Eleven skal kunne ... beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal, brøkar og prosent og plassere dei ulike storleikane på tallina....