Vitenskapelig metode

Vitenskapelig metode

Tema: Vitenskapelig metode Fag: Naturfag Tid: ca. 8 timer Naturfag - Eleven skal kunne ... Naturfag: Forskerspiren formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser samtale om hvorfor det i...
Planetenes og månens bevegelser

Planetenes og månens bevegelser

Tema: Planetenes og månens bevegelser Tid: ca. 4 t Kompetansemål: Naturfag - Eleven skal kunne ... bruke animasjoner og andre modeller til å beskrive planetenes og månens bevegelser, og forklare hvordan årstider og månefaser oppstår          ...
Vær og klima

Vær og klima

Tema: Vær og klima Tid: ca. 8 t Læringsmål:   Kompetansemål: Naturfag - Eleven skal kunne ... forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær Kriterier:  Jeg kan gi et eksempel på...
Sopp

Sopp

Tema: Sopp Fag: Naturfag Tid: Ca. 8t. Kompetansemål:  Kompetansemål Elevene skal kunne planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter...
Jorda, verdensrommet og solsystemet

Jorda, verdensrommet og solsystemet

Tema: Jorda, verdensrommet og solsystemet Fag: Naturfag Tid: ca. 4t Læremål: Naturfag - Eleven skal kunne ... bruke animasjoner og andre modeller til å beskrive planetenes og månens bevegelser, og forklare hvordan årstider og månefaser oppstår Kriterier: Jeg kan gi...