Oppstilt multiplikasjon

Oppstilt multiplikasjon

Tema: Repetere multiplikasjon Fag: Matematikk Tid: ca. 90 min Læremål: Matematikk - Eleven skal kunne ... finne samnemnar (bm.: fellesnevner) og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøkar utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning,...
Repetere multiplikasjon

Repetere multiplikasjon

Tema: Repetere multiplikasjon Fag: Matematikk Tid: ca. 90 min Læremål: Matematikk - Eleven skal kunne ... finne samnemnar (bm.: fellesnevner) og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøkar utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning,...
Repetisjon multiplikasjon og divisjon

Repetisjon multiplikasjon og divisjon

Tema: Repetisjon Multiplikasjon & Divisjon Fag: Matematikk Tid: ca. 1t Læremål: Matematikk - Eleven skal kunne ... utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar finne informasjon...
Multiplikasjon oppstilling

Multiplikasjon oppstilling

Tema: 9.4 Multiplikasjon – oppstilling Fag: Matematikk Tid: ca. 1t Læremål: Matematikk - Eleven skal kunne ... utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar finne informasjon i...
Multiplikasjon og divisjon med modeller

Multiplikasjon og divisjon med modeller

Tema: 3.6 Multiplikasjon og divisjon med modeller Fag: Matematikk Tid: ca. 1t Læremål: Matematikk - Eleven skal kunne ... utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar finne...