Lage video av Minecraft Byen

Lage video av Minecraft Byen

Tema: Lage video av Minecraft Byen Fag: Samfunnsfag Tid: ca. 3 timer Læremål: Samfunnsfag - Eleven skal kunne ... gjere greie for sentrale trekk ved tidsepokane mellomalder, renessanse og opplysningstid i Europa og diskutere grunnar til denne tidsinndelinga Kriterier:...
Middelalderen

Middelalderen

Tema: Middelalderen Fag: Samfunnsfag Tid: ca. 6 timer Læremål: Samfunnsfag - Eleven skal kunne ... gjere greie for sentrale trekk ved tidsepokane mellomalder, renessanse og opplysningstid i Europa og diskutere grunnar til denne tidsinndelinga Kriterier:  Jeg...