Matematikk Vår 2019

Matematikk Vår 2019

Tema: Matematikk Vår 2020 Fag: Matematikk Tid: 1,5 time Læremål: Matematikk - Eleven skal kunne ... velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit velje høvelege...
MineCraft Computing – The Agency

MineCraft Computing – The Agency

Tema: Måleenheter Fag: Matematikk Tid: 45-60 pr. leksjon Læremål: Koding - Eleven skal kunne ... Kode sin egen agent til å bevege seg i forskjellige retning, bruke inventar og bygge en by i MineCraftkode Kriterier:  Jeg kan beskrive hva koding er  Jeg...
Måleenheter 2

Måleenheter 2

Tema: Måleenheter Fag: Matematikk Tid: 1,5 time Læremål: Matematikk - Eleven skal kunne ... velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit velje høvelege...
Måleenheter

Måleenheter

Tema: Måleenheter Fag: Matematikk Tid: 1,5 time Læremål: Matematikk - Eleven skal kunne ... velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit velje høvelege...
Oppstilt divisjon

Oppstilt divisjon

Tema: 3.4 Oppstilt divisjon Fag: Matematikk Tid: ca. 90 min Læremål: Matematikk - Eleven skal kunne ... finne samnemnar (bm.: fellesnevner) og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøkar utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning,...