Måleenheter 2

Måleenheter 2

Tema: Måleenheter Fag: Matematikk Tid: 1,5 time Læremål: Matematikk - Eleven skal kunne ... velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit velje høvelege...
Måleenheter

Måleenheter

Tema: Måleenheter Fag: Matematikk Tid: 1,5 time Læremål: Matematikk - Eleven skal kunne ... velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit velje høvelege...
Hvor godt kjenner du klassen din?

Hvor godt kjenner du klassen din?

Tema: Tid Fag: Matematikk Tid: ca. 1 t Læremål: Matematikk - Eleven skal kunne ... velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit gjere overslag over og måle...
Papirfly

Papirfly

Tema: Måling Fag: Matematikk Tid: ca. 2 t Læremål: Matematikk - Eleven skal kunne ... velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit gjere overslag over og måle...