Middelalderen

Middelalderen

Tema: Middelalderen Fag: Samfunnsfag Tid: ca. 6 timer Læremål: Samfunnsfag - Eleven skal kunne ... gjere greie for sentrale trekk ved tidsepokane mellomalder, renessanse og opplysningstid i Europa og diskutere grunnar til denne tidsinndelinga Kriterier:  Jeg...
Buddhismen

Buddhismen

Tema: Buddhismen Fag: KRLE Tid: ca. 4,5 t Kompetansemål: KRLE - Eleven skal kunne ... samtale om sentrale buddhistiske fortellinger samtale om buddhisme, buddhistisk livstolkning og etikk med vekt på Buddha, synet på tilværelsen, menneskesyn, læren, ordenssamfunnet,...
Kristendommen – Det gamle testamentet

Kristendommen – Det gamle testamentet

Tema: Kristendommen – Det gamle testamentet Fag: KRLE Tid: ca. 4,5 t Kompetansemål: KRLE - Eleven skal kunne ... forklare Bibelens oppbygning, finne fram i bibelske tekster og reflektere over forholdet mellom Bibelen og språk og kultur gjøre rede for sentrale...
Kristendommen

Kristendommen

Tema: Kristendommen Fag: KRLE Tid: ca. 4,5 t Kompetansemål: KRLE - Eleven skal kunne ... gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det nye testamente fra Jesus til Paulus. forklare Bibelens oppbygning, finne fram i bibelske tekster og reflektere over forholdet mellom...
Jødedommen

Jødedommen

Tema: Jødedommen Fag: KRLE Tid: ca. 1,5 t Kompetansemål: KRLE - Eleven skal kunne ... samtale om jødedom, jødisk livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, trosbekjennelsen, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster. beskrive tempelet og...