Kombinatorikk

Kombinatorikk

Tema: Kombinatorikk Fag: Matematikk Tid: ca. 1t Læremål: Matematikk - Eleven skal kunne ... utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar finne informasjon i tekstar eller praktiske...