MineCraft Computing – The Agency

MineCraft Computing – The Agency

Tema: Måleenheter Fag: Matematikk Tid: 45-60 pr. leksjon Læremål: Koding - Eleven skal kunne ... Kode sin egen agent til å bevege seg i forskjellige retning, bruke inventar og bygge en by i MineCraftkode Kriterier:  Jeg kan beskrive hva koding er  Jeg...