Finne figurer i skolegården

Finne figurer i skolegården

Tema: Areal Fag: Matematikk Tid: ca. 2 t Læremål: Matematikk - Eleven skal kunne ... velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit gjere overslag over og måle...