Arbeid med tema

Arbeid med tema

Tema: Arbeid med tema Tid: ca. 3 t Læremål: Samfunnsfag - Eleven skal kunne ... gjennomføre og presentere undersøkelser som krever telling og regning, ved å bruke informasjon fra tabeller og diagrammer finne og trekke ut samfunnsfaglig informasjon ved søk i digitale...