English – language work

English – language work

Tema: Grammar – personlige pronomen, preposisjoner og verb Fag: English Tid: ca. 60 min Læremål: engelsk - Eleven skal kunne ... bruke grunnleggende mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst bruke digitale ressurser og...
English speaking countries – New Zealand

English speaking countries – New Zealand

Subject: English Lesson: English speaking countries – New Zealand Time: approx. 60 minutes Learning outcome: Engelsk - Eleven skal kunne ... fortelle om personer, steder og begivenheter fra engelskspråklige land samtale om levesett og omgangsformer i ulike...

Language work – Verbs

Subject: Lesson: English Time: approx 60 min Learning outcome: Engelsk - Eleven skal kunne ... Finn kompetansemål og lim inn her Criteria:  Du kan bøye regelrette og uregelrette verb  Du kan finne fram i listen over uregelrette verb i boka Activities:...
ESC-Australia

ESC-Australia

Subject: English Lesson: Australia Time: approx. 60 min Learning outcome: Engelsk - Eleven skal kunne ... – bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i egen språklæring – fortelle om personer, steder og begivenheter fra engelskspråklige land Criteria:...
Georges marvelous medicine: «The Brown Hen»

Georges marvelous medicine: «The Brown Hen»

Subject: English Lesson: «The Brown Hen» Time: 90 minutes Learning outcome: Engelsk - Eleven skal kunne ...   forstå hovedinnholdet i muntlige tekster om kjente emner bruke grunnleggende mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og tekstbygging i...