Oppstilt divisjon

Oppstilt divisjon

Tema: 3.4 Oppstilt divisjon Fag: Matematikk Tid: ca. 90 min Læremål: Matematikk - Eleven skal kunne ... finne samnemnar (bm.: fellesnevner) og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøkar utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning,...
Divisjon ved å dele opp tallene

Divisjon ved å dele opp tallene

Tema: Divisjon ved å dele opp tallene Fag: Matematikk Tid: ca. 90 min Læremål: Matematikk - Eleven skal kunne ... finne samnemnar (bm.: fellesnevner) og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøkar utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning,...
Repetisjon multiplikasjon og divisjon

Repetisjon multiplikasjon og divisjon

Tema: Repetisjon Multiplikasjon & Divisjon Fag: Matematikk Tid: ca. 1t Læremål: Matematikk - Eleven skal kunne ... utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar finne informasjon...
Divisjon – oppstilling

Divisjon – oppstilling

Tema: 9.4 Multiplikasjon – oppstilling Fag: Matematikk Tid: ca. 1t Læremål: Matematikk - Eleven skal kunne ... utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar finne informasjon i...
Multiplikasjon og divisjon med modeller

Multiplikasjon og divisjon med modeller

Tema: 3.6 Multiplikasjon og divisjon med modeller Fag: Matematikk Tid: ca. 1t Læremål: Matematikk - Eleven skal kunne ... utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar finne...