Mer enn en hel

Mer enn en hel

Tema: 7.8 Mer enn en hel Fag: Matematikk Tid: ca. 2t Læremål: Matematikk - Eleven skal kunne ... beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal, brøkar og prosent og plassere dei ulike storleikane på tallina...
Finne fellesnevner

Finne fellesnevner

Tema: 7.7 Finne fellesnevner Fag: Matematikk Tid: ca. 2t Læremål: Matematikk - Eleven skal kunne ... beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal, brøkar og prosent og plassere dei ulike storleikane på...
Brøk på tallinja

Brøk på tallinja

Tema: 7.5 Brøk på tallinja Fag: Matematikk Tid: ca. 2t Læremål: Matematikk - Eleven skal kunne ... beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal, brøkar og prosent og plassere dei ulike storleikane på...
Med lik verdi

Med lik verdi

Tema: 7.4 Med lik verdi Fag: Matematikk Tid: ca. 1t Læremål: Matematikk - Eleven skal kunne ... beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal, brøkar og prosent og plassere dei ulike storleikane på tallina...
Fra del til hel

Fra del til hel

Tema:7.3 Fra del til hel Fag: Matematikk Tid: ca. 2t Læremål: Matematikk - Eleven skal kunne ... beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal, brøkar og prosent og plassere dei ulike storleikane på tallina...