Matematikk Vår 2019

Matematikk Vår 2019

Tema: Matematikk Vår 2020 Fag: Matematikk Tid: 1,5 time Læremål: Matematikk - Eleven skal kunne ... velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit velje høvelege...
Line fikser maten – podkast

Line fikser maten – podkast

Tema: Line fikser maten – Podkast Fag: Norsk, Samfunnsfag Tid: ca. 3 t Læremål: Norsk - Eleven skal kunne ... ta notater for å lage ulike typer tekster skrive sammenhengende tekster som forteller, gjenforteller, beskriver opplevelser og uttrykker egne meninger...
English – language work

English – language work

Tema: Grammar – personlige pronomen, preposisjoner og verb Fag: English Tid: ca. 60 min Læremål: engelsk - Eleven skal kunne ... bruke grunnleggende mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst bruke digitale ressurser og...
English speaking countries – New Zealand

English speaking countries – New Zealand

Subject: English Lesson: English speaking countries – New Zealand Time: approx. 60 minutes Learning outcome: Engelsk - Eleven skal kunne ... fortelle om personer, steder og begivenheter fra engelskspråklige land samtale om levesett og omgangsformer i ulike...

Language work – Verbs

Subject: Lesson: English Time: approx 60 min Learning outcome: Engelsk - Eleven skal kunne ... Finn kompetansemål og lim inn her Criteria:  Du kan bøye regelrette og uregelrette verb  Du kan finne fram i listen over uregelrette verb i boka Activities:...