English – language work

English – language work

Tema: Grammar – personlige pronomen, preposisjoner og verb Fag: English Tid: ca. 60 min Læremål: engelsk - Eleven skal kunne ... bruke grunnleggende mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst bruke digitale ressurser og...
Georges marvelous medicine: «The Brown Hen»

Georges marvelous medicine: «The Brown Hen»

Subject: English Lesson: «The Brown Hen» Time: 90 minutes Learning outcome: Engelsk - Eleven skal kunne ...   forstå hovedinnholdet i muntlige tekster om kjente emner bruke grunnleggende mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og tekstbygging i...
Minecraft – presentation of your house

Minecraft – presentation of your house

Tema: Presentation of your Minecraft building Fag: English Tid: 2 weeks Læremål: engelsk - Eleven skal kunne ... use basic patterns for pronunciation, intonation, word inflection and different types of sentences in communication bruke digitale ressurser og andre...
Have/has

Have/has

Tema: Grammar – verbs – to have Fag: English Tid: ca. 30 min Læremål: engelsk - Eleven skal kunne ... bruke grunnleggende mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i...