Tema: Vitenskapelig metode

Fag: Naturfag

Tid: ca. 8 timer

Naturfag - Eleven skal kunne ...

Naturfag: Forskerspiren
 • formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser
 • samtale om hvorfor det i naturvitenskapen er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater
 • bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra eksperimentelt arbeid og feltarbeid
 • trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon

Kriterier:

Aktiviteter:

Deltar muntlig

Du deler refleksjoner fra filmen med læringspartner.

Jobber godt

Du har gjort alle aktivitene til tema og gjort egenvurdering i OneNote

Individuell oppgave: Les sidene 108-115 i Gaia7 Naturfag

 • Skumles sidene 108-115 og skriv ned tre vanskelige ord fra hver side i OneNote-Naturfag -Kladdebok og en ny side som heter Vitenskapelig metode.
 • Les sammendrag og gjør faktaspørsmål på side 116 i OneNote-Naturfag-Kladdebok- Faktaspørsmål

Individuell oppgave: Youtube - Vitenskapelig metode

 • Søk etter Vitenskapelig metode på youtube og velg en av snuttene du finner interresant.
 • Skriv et handlingsreferat fra filmen minimum 100 ord, skrives i OneNote-Naturfag-Kladdebok- og en ny side du kaller Vitenskaplig metode på YouTube.
  • Hva handlet filmen om?
  • Hvem har laget filmen?
  • Er det en sikker kilde?
  • Hva slag informasjon kan du bruke til å lage film?

Individuell oppgave: Jobb med sidene på Elevkanalen

På sidene til Elevkanalen skal du bli kjent med folk og begreper knyttet til vitenskapelig metode. Du skal jobbe med følgende oppgaver på Elevkanalen; i rekkefølgen nedenfor.Husk å logge inn med FEIDE.

1.Video

2.Elev

3.E-bok

4.Quiz

5.Kahoot

Individuell oppgave: Google og finn bilder fra vitenskapelig metode

Du skal gjøre et googlesøk på «Vitenskapelig metode» og finne 5 bilder som du setter inn i OneNotesiden du opprettet i forrige aktivitet.

Oppsummering:

Fellesoppgave: Har du nådd kriteriene? Test deg selv..

Da er det på tide å teste om du har nådd kriteriene. Stoffet til kahooten finner du i Gaia 7 samfunnsfag side 51-62.

Individuell oppgave: Egenvurdering

Kopier disse spørsmålene til en side i OneNote- kladdebok- «Egenvurdering vitenskapelig metode».                                    

 • Hvordan jobbet du med stoffet?
 • Har du lært noe nytt? Eventuelt hva?
 • Hvordan samarbeidet du med andre?
 • Hva kunne du ha gjort annerledes?