Tema: Grammar – verbs – to be

Fag: English

Tid: ca. 30 min

Læremål:

engelsk - Eleven skal kunne ...

  • bruke grunnleggende mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst
  • bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i egen språklæring

Kriterier:

Aktiviteter:

Skriv ned reglene om bruk av am, are og is i engelskboka di

Logg deg inn på Salaby sine sider og gjør oppgave med tegnsetting.

Gjøre oppgavene om "To be" på Quest

  1.  Gå inn på linken og gjør oppgavene 
  2.  Sjekk resultatet ditt
  3.  Ta skjermbilde av resultatet ditt og vis til lærer.
  4.  Har du mindre enn 60 rette gjør du oppgaven en gang til. 
  5.  Har du flere enn 60 rette er oppgaven godkjent.

Oppsummering:

Felles oppsummering

Felles oppsummering før friminutt.