Tema: Valg jeg gjør med kroppen min

Fag: Naturfag, Mat & Helse

Tid: ca. 3t

Læremål:

Naturfag - Eleven skal kunne ...

  • beskrive i hovedtrekk hjerte- og lungesystemet og hvilken funksjon det har i kroppen
  • forklare hvordan kroppen selv beskytter seg mot sykdom, og hvordan man forebygger og behandler infeksjonssykdommer
  • samle informasjon og tallmateriale og diskutere helseskader som kan oppstå ved bruk av ulike rusmidler

Mat & Helse - Eleven skal kunne ...

  • forklare korleis maten verkar som energikjelde og byggjemateriale for kroppen
  • samtale om tilrådingane for eit sunt kosthald frå helsestyresmaktene, og gi døme på samanhengen mellom kosthald, helse og livsstil

Kriterier:

Aktiviteter:

Les s.94-101 i Gaia 6 og svar på spørsmålene 1-11,s.107

  • Lag en ny side i One Note i naturfag kladdebok som heter kroppen min.
  • Husk å svare i hele setninger.

Lag en presentasjon i iThoughts

Lag en presentasjon i iThoughts som heter Kroppen min. Bruk videoene og fagtekstene ovenfor som hjelpemiddel.

Les om næringsstoffene i Matopediaboka og gjør oppgaver

Les sidene 44-49 i Matopedia individuelt.

20 min.

Lag en Kahoot fra sidene med navn "Gruppenavn - Næringsstoffene"

Jobb i mat og helse gruppene om en Kahoot på minimum 20 spørsmål om næringsstoffene. Alle spørsmål skal ha bilde til og 4 svaralternativer, men dere kan ha 5 Ja/Nei spørsmål. Resten skal være knyttet opp mot det som er viktig å vite om næringsstoffene. Bruk sidene 44-49 i Matopedia eller video som kilde.

Forslag til fordeling av arbeid på gruppene:

3 stk finner spørsmål og svar til kahoot fordel sidene dere imellom.

1. stk finner bilder som er aktuelle til Kahooten.

60 min.

Oppsummering:

Hva du nådd kriteriene?

Vurderingskjema i forms. Svar på skjema underveis eller etter du er ferdig med oppgavene.

Næringsstoffene Kahootbattle!!

Gruppene battler mot hverandre i Kahootbattle. Dere spiller hverandres Kahoot (dere må lage en challenge) og legger sammen poengsummene. Den som har mest poeng til sammen vinner, det vil si at hver gruppe skal spille en Kahoot 3 ganger (dere spiller de andres og ikke gruppa sin Kahoot).

40 min.