Tema: Vær og klima

Tid: ca. 8 t

Læringsmål:

 

Kompetansemål: Naturfag - Eleven skal kunne ...

  • forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær

Kriterier:

Aktiviteter:

Jobber godt

Du jobber selvstendig med oppgavene som læreren gir deg.

Deltar muntlig

Rediger deltar muntlig kriterie her..

Individuell oppgave: Trykk på linken og fyll inn VØL skjema

Les instruksene nøye før du fyller ut.

Felles aktivitet - Se videoklippet om klima og energi.

Individuell oppgave - Se 16 korte filmsnutter som heter "Meteorologen forklarer"

Individuell oppgave: Lesestrategi - Skumlese og dybdelese

1. Du skal skumlese  (les overskrifter, bilder og bildetekst) kapittelet om Vær og klima i Gaia 7

2. Du skal velge 10 sider i kapittelet som du dybdeleser. (les all tekst og bilde)

Individuell oppgave: Lesestrategi - To-kolonne-notat og tankekart

1. Tokolonne-notat: Lag en ny side i One Note/Naturfag/Kladdebok/Vær og klima. Lag en tabell med 2 kolonner som heter Vanskelige ord og Ordforklaring. Skriv ned minst 10 vanskelige ord i kapittelet som du forklarer hva betyr i tabellen din. Du kan dybdelese, spørre lærer eller google for å finne ut hva ordene betyr.

2.Tankekart: Opprett et tankekart i iThoughts. Lagre tankekartet i mappen naturfag og kall det for vær og klima. Lag tankebobler fra kapittelet i Gaia 7 om vær og klima.

Individuell oppgave: Lesestrategi - Tegne

Du skal tegne minst 3 værfenomener. Du kan tegne på papir eller i en tegne-app på iPaden. Hvis du tegner på papir, tar du bilde av tegningene dine og lagrer de i Kamerarull/Naturfag

Gruppeoppgave: Dere skal jobbe parvis eller i trio. Lærer har satt opp grupper på forhånd i ClassDojo.

Trykk her for å komme til oppgaven

Oppgave 1: Dere skal besvare faktaspørsmålene fra kapittelet Vær og klima i Gaia 7. De skal besvares muntlig. Samarbeid om å lese opp spørsmål, finne svar og svare på spørsmålene.

Velg mellom oppgave 2 eller oppgave 3

Oppgave 2: Lage Podcast – Spille in en værmelding for Halmstad i GarageBand fra www.yr.no 

A) Laste ned GarageBand fra firmaportalen
B) Planlegge en Podcast i iThoughs/naturfag/vær og klima2
C) Spille inn en Podcast i GarageBand på maksimalt 3 minutter
D) Lagre Podcast som navnenederes_værmelding i One Drive/Naturfag 
E) Levere Podcasten i mappen Værmeldinger på delt mappe i One Drive (Lenke gis av lærer i klassens chatkanal i Teams)  

Oppgave 3: Lage værmelding for Halmstad i iMovie fra www.yr.no

A) Skjærmopptak
B) Spille inn lyd
C) Redigere Filmen iMovie
D) Lagre filmen som navnenederes__værmelding i One Drive/Naturfag
E) Levere filmen eller Podcasten i mappen Værmeldinger på delt mappe i One Drive (Lenke gis av lærer i klassens chatkanal i Teams)  

Oppsummering:

Fellesaktivitet - Kahoot

Hvem i klassen husker mest om Vær og klima? Vi spiller kahoot! 

Gruppeoppgave - Trykk på linken og fyll inn VØL skjema sammen med gruppa.

Les instruksene for hverandre før dere fyller ut.