Tema: Universets byggeklosser

Fag: Naturfag

Tid: ca. 1t

Kompetansemål:

Naturfag - Eleven skal kunne ...

  • forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler

Kriterier:

Aktiviteter:

Se denne videoen kjemien mellom oss

Dette er en liten introduksjon til emnet kjemi. Ta notater av ord og uttrykk som er ukjente og vanskelige.

Lag et tankekart i iThoughts på minst 5 tankebobler.

Legg tankekartet «Kjemien mellom oss» i mappen naturfag.

Les og lytt til disse sidene om kjemi

Ta notater over vanskelige begreper og uttrykk. Spør læringspartner eller veileder og hjelp, eventuelt bruk en søkemotor for å se om du selv kan finne det ut.

Atom.

Les og lytt til disse sidene om atom.

Molekyl

Les og lytt til disse sidene om molekyl.

Grunnstoff

Les og lytt til disse sidene om grunnstoff.

Hva har du lært?

Ta testen og finn ut hva du har lært. Ta screenshot av resultatet ditt og legg det inn i OneNote – kladdebok og en ny side som du kaller «Kjemien i mellom oss».

Jobb parvis og velg en av oppgavene:

Se videoklippet om atomenergi.

Lag en video i iMovie, Clips eller Explain Everything som forklarer hva atomenergi er. Husk å gi eksempler.

Les s.172-185 i Gaia 6.

Les s. 172-185 i Gaia 6. Lag en kahoot på minst 20 spørsmål til fagsidene. Spill Kahooten for klassen din.

Lag en presentasjon om nanoteknologi.

Lag en presentasjon om nanoteknologi i iMovie, Clips, Explain Everything eller Book Creator. Tips: Les s.182-183 i Gaia 6.

Oppsummering:

Kahoot om kjemi.

Vi trekker ut noen sin Kahoot som vi spiller.

Test deg selv!

Ta testen og finn ut hva du har lært. Ta screenshot av resultatet ditt og legg det inn i OneNote – kladdebok og en ny side som du kaller «Kjemien i mellom oss», sammenlign resultatet fra hva har du lært. Blitt litt smartere?