Tema: Tomatsuppe & Eplekake

Fag: Mat & Helse

Tid: ca. 2t

Læremål:

Mat & Helse - Eleven skal kunne ...

  • lage mat frå ulike kulturar
  • forklare korleis maten verkar som energikjelde og byggjemateriale for kroppen
  • finne oppskrifter i ulike kjelder
  • følgje oppskrifter

Kriterier:

Aktiviteter:

Jobber godt

Du har lest og gjennomgått oppskriften med læringspartner

Godt samarbeid

Du har lyttet og bidratt med konstruktive løsninger i gruppa.

Jobber hardt

Du har gjort dine arbeidsoppgaver og hjulpet til der det trengs

To på gruppa skal lage eplekake

Dere skal lese gjennom oppskriften for hverandre og forklare fremgangsmåten for hverandre. Hvilket rekkefølge skal dere gjøre? Noe spesielt å tenke på? Lag en DIY av arbeidet dere gjør med eplekaka.

To på gruppa skal lage tomatsuppe med egg

Dere skal lese gjennom oppskriften for hverandre og forklare fremgangsmåten for hverandre. Hvilket rekkefølge skal dere gjøre? Noe spesielt å tenke på? Lag en DIY av arbeidet dere gjør med tomatsuppa. Trykk på jeg kan lage tomatsuppe kriterie for oppskrift og fremgangsmåte.

Oppsummering:

N

Hva du nådd kriteriene?

Har dere lest oppskriften for hverandre?

Har du lest oppskriften og fremgangsmåten?

Kan du lage tomatsuppe og eplekake? Noe spesielt å ta hensyn til?