Tema: Tegnsetting

Fag: Norsk

Tid: ca. 2t

Læremål:

Norsk - Eleven skal kunne ...

  • mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting
  • skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på en hensiktsmessig måte

Kriterier:

Aktiviteter:

Gjør oppgaver om tegnsetting.

Logg deg inn på Salaby sine sider og gjør oppgave med tegnsetting.

Lag ny side i kladdebok

  1. Lag en side i kladdeboken din som du kaller «Tegnsetting»
  2. Kopier «tegnsettingsoppgave 1» og lim inn i kladdeboken din.
  3. Rediger teksten «tegnsettingsoppgave 1» i kladdeboken din og sett inn punktum og stor forbokstav der det passer.
  4. Les inn ett av avsnittene i tegnsettingsoppgaven. Vær tydelig på å ta pause der det er punktum i teksten.
  5. Kopier «tegnsettingsoppgave 2» og lim inn i kladdeboken din.
  6. Rediger teksten «tegnsettingsoppgave 2» i kladdeboken din og sett inn punktum og stor forbokstav der det passer.
  7. Ta lydopptak av din ferdige oppgave. Ta en kort pause der du har valgt å sette punktum. Lytt til ditt eget opptak.
Tegnsettingsoppgave 1
I hvert avsnitt er det to setninger. Finn setningene ved å sette inn stor forbokstav og punktum der det passer.

mesteparten av plasten vi bruker i dag lages av olje det er veldig dårlig for miljøet når vi pumper opp oljen som ligger langt under bakken bruker vi mye forurensende energi som fører til klimaendringer

i tillegg slippes det ut farlige gasser som både er dårlig for klima og farlig for mennesker å puste inn når vi lager plast av oljen den gode nyheten er at det går an å lage plast av ting som ikke er like farlig for miljøet

for eksempel har forskere klart å lage plast av melk nå må bare de voksne få fingeren ut og heller lage ting av miljøvennlig plast

Tegnsettingsoppgave 2
I teksten gjemmer det seg 7 setninger. Finn disse og sett inn stor forbokstav og punktum.

hun løp opp trappa og låste seg inne på badet der kom tårene igjen fingrene skalv av kulde mens hun vrengte av seg klærne det gjorde vondere og vondere i brystet det ble vanskelig å puste luften liksom forsvant ut gjennom usynlige sprekker og kom aldri ned i lungene Kine hørte seg selv hulke og skyndte seg å skru på vannkranen i badekaret så mamma ikke skulle høre henne vannet steg opp og manet fram bilder fra svømmetimen

Oppsummering:

Kahoot om tegnsetting

Dette er en Kahoot om tegnsetting. Svarer du feil, vil jeg at du tenker gjennom hva som er riktig.