Tema: Syrer og baser

Fag: Naturfag

Tid: ca. 2t

Læremål:

Naturfag - Eleven skal kunne ...

 • formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser
 • samtale om hvorfor det i naturvitenskapen er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater
 • bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra eksperimentelt arbeid og feltarbeid
 • trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon
 • lese og forstå faremerking på hverdagsprodukter

Kriterier:

Aktiviteter:

Utstyrsliste
 • Reagensrør (ha et lager, de er knuselige)
 • Stativ til reagensrør, et stativ til hver gruppe
 • pH-strimler (6 strimler til hver gruppe) Her må gruppene vente på tur for å lese av på skalaen.
 • Begerglass og spruteflasker til de ulike stoffene. Husk å holde nøye rede på hva som er hva. Disse skal være på kateteret hele tiden ved siden av originalembalasjen.
 • Ulike stoffer/væsker (såpe må blandes i vann)
 • Salmiakk bør kanskje kun brukes som demonstrasjon av lærer?
 • Rødkål (1/4) til hver gruppe.
 • Kjeler og kokeplater (Mat og helserommet er derfor best egnet?)
 • Avispapir
 • Pipetter
Vi undersøker
 • Vann
 • Melk
 • Cola
 • Farris
 • Salmiakk
 • Håndsåpe
 • Sukkerlake
 • Eddik

Forsøk med syrer og baser

 Trykk på Ikonet for å få fremgangsmåte

Oppsummering:

Kahoot om syrer og baser

En liten Kahoot om syrer og baser