Tema: Sopp

Fag: Naturfag

Tid: Ca. 8t.

Kompetansemål:

Kompetansemål

Elevene skal kunne

  • planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene
  • beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk

Kriterier:

Aktiviteter:

Hva er sopp? Se denne videoen

Sopp kan være farlig å spise. Se denne videoen

Lesing

Du skal skumlese s.38-48 i Gaia 7, i appen Bøker.

Skumlese betyr å lese bilder, bildetekst og overskrifter.

Lage spørsmål og svar

Du skal lage 10 spørsmål og svar til sidene du skumleste, s.38-48.

Skriv i hele setninger i One Note- Naturfag-Kladdebok-Sopp

Lage soppbok

Dere skal lage en soppbok i appen Book Creator.

Her er kriterier for soppboka:

  • Forside: Tittel på soppboka – Navnet deres- Bilde
  • Innholdsfortegnelse – En oversikt over sider med informasjon
  • Hva er sopp?  (1 side- Minst 3 bilder med tekstforklaring)
  • 3 spiselige sopper (1 side for hver sopp)
  • 3 giftige sopper (1 side for hver sopp)
  • Nyttige sopper (Minst 3 sopper- 1 side for hver sopp)
  • Skadelige sopper (Minst 2 sopper- 1 side for hver sopp)
  • Siste side: Kilder. Nettadresser og fagbok

Oppsummering:

Spille Kahoot om sopp

Klassen spiller kahoot om sopp