Tema: Din hobby

Fag: Norsk

Skriving hver dag

Læremål:

Norsk - Eleven skal kunne ...

 • forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst
 • skrive tekster med klart uttrykt tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt
 • skrive fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål og mottake
 • gi tilbakemelding på andres tekster ut fra faglige kriterier og bearbeide egne tekster på bakgrunn av tilbakemeldinger
 • bruke digitale kilder og verktøy til å lage sammensatte tekster med hyperkoplinger og varierte estetiske virkemidler
 • velge ut og vurdere informasjon fra bibliotek og digitale informasjonskanaler

Kriterier:

Planlegging:

Jobber godt

Du har gjort alle oppgaver under planlegging.

Deltar muntlig

Du har gitt tilbakemelding på andres ideer.

Jobber hardt

Du har rettet opp etter tilbakemelding fra lærer.

Lag din egen bildebok om din interesse

Før du begynner arbeidet med å lage bildebok, må du samle flere ideer som du kan velge mellom. Du skal skrive om noe som virkelig interesserer deg. Det kan være en hobby, spesielle ting, en aktivitet eller noe som du er veldig nysgjerrig på. Bruk litt tid på planlegging. Prosjektet skal ta deg gjennom flere faser.

Planlegging

Hva kan du tenke deg å lage en bildebok om? Lag et tankekart i iThoughts med de forskjellige ideene dine. Lag en mappe du kaller norsk og et tankekart med din hobby eller aktivitet som hovedbobble. Dere skal ha minst tre ideer som dere skal vurdere til videre arbeid.

Hva skal boka handle om? Noen ideer...
 • Hvor mye koster det?
 • Hva skal til for å bli god?
 • Hvilke nasjoner er det vanlig å drive på med dette?
 • Fortell om deg selv og ditt forhold til interessen.
 • Skriv om forbildene eller noen som er gode på det du skal skrive om.
 • Finnes det noen gode kilder?
 • Noen som har skrevet om tilsvarende tema?
 • Hva, hvorfor, hvordan, hvilke?

Del ideer

 • Del ideene dine med læringspartner
 • Gi hverandre tilbakemelding på hvilke ideer som egner seg til en bildebok. Begrunn synspunktene deres!
 • Trykk på bildet og gjør øvingsoppgaver, ta skjermbilde å lim inn resultater i OneNote – Norsk – Skriveprosjekt – Nyside med navn: Sammensatte tekster.

Velg idé

 • Velg en av ideene dine.
 • Trykk på bildet og gjør øvingsoppgaver, ta skjermbilde å lim inn resultater i OneNote – Norsk – Skriveprosjekt – Sammensatte tekster.

Tenkeskriving

Formålet med denne aktiviteten er at du skal reflektere over det du kan, og for å få noen ideer til videre skriving.

Tenkeskriving 6A

Tenkeskriving 6B

Tenkeskriving 6C

Innledning:

Jobber godt

Du har gjort alle oppgaver på Salaby og skrevet en innleding på 50 ord

Jobber hardt

Du har rettet opp etter tilbakemelding fra lærer.

Nå er du ferdig med planlegging og det er på tide å skrive en innledning.

Formålet med innledningen er å fange leseren og føre leseren inn i teksten. Derfor er det viktig at innledningen vekker leserens interesse og nysgjerrighet så han/hun får lyst å lese videre.
Derfra er det viktig at innledningen er presis og dekkende, så den nøyaktig beskriver hva oppgaven handler om, hva du vil komme inn på og hvordan du vil arbeide med emnet ditt.

Fokuspunkt : Rettskriving

Innledningen din skal være på minimum 50 ord og du skal fokusere på rettskriving. På Salaby sine sider finner du gode ressurser for rettskriving. Gå gjennom alle oppgavene slik at du unngår skrivefeil i innledningen. Bruk læringspartner og lærer til hjelp. Du går videre fra innledningen når den ikke har skrivefeil.

Innledning 6A

Innledning 6B

Innledning 6C

Hoveddel:

Jobber godt

Du har gjort øvingsoppgaver og sett video og fått skrevet hoveddelen.

Jobber hardt

Du har rettet opp etter tilbakemelding fra lærer.

Nå er du ferdig med planlegging og innledning og skal skrive hoveddel.

Når man skal skrive en hoveddel skal emnet på alvor tas opp. I denne delen skal dere skrive konkret om det dere skal skrive om. Dere må utdype og nyansere emnet deres slik at det er interresant for leseren. Hoveddelen skal også føre frem til oppgavens avslutning.

Øvingsoppgaver "Den gylne hånd"

Gjør oppgavene om «Den gylne hånd» på Salto 6a øvingsrom.

Fokuspunkt : Stor forbokstav, komma og punktum

Hoveddelen din skal være på minimum 150 ord og tre avsnitt, og du skal fokusere på tegnsetting. På Salaby sine sider finner du gode ressurser for tegnsetting. Gå gjennom alle oppgavene slik at du unngår feil tegnsetting i hoveddelen. Bruk læringspartner og lærer til hjelp. Du går videre fra hoveddelen når den ikke har feil tegnsetting.

Hoveddel 6A

Hoveddel 6B

Hoveddel 6C

Avslutning:

Jobber godt

Du har gjort øvingsoppgaver og sett video og fått skrevet avslutning.

Jobber hardt

Du har rettet opp etter tilbakemelding fra lærer.

Nå er du ferdig med planlegging , innledning og hoveddel og skal skrive avslutning.

Etter at vi har skrevet både innledning og hoveddel så har vi tenkt å skrive om toppen på kransekaka nemlig AVSLUTNING!!

I en avslutning skal du:

 • Oppsummere hva du har skrevet i teksten.
 • Svare på spørsmål fra innledning hvis du har det.
 • Skrive kort og presist.

Eksempel på en avslutning:

Så nå håper vi har lært mer om menneskets bestevenn. Du har lest litt generelt om hunden, dens historie og menneskets tilknytting til hunder.

hentet fra: https://norskiundommenshode.wordpress.com/2015/04/24/hvordan-skrive-avslutning-til-fagartikkel/

Øvingsoppgaver "Hva er en fagtekst".

Gjør oppgavene om «Hva er en fagtekst» på Salto 6a øvingsrom.

Fokuspunkt : Sammesatte ord (eller sammen satte?).

Avslutiningen din skal være på minimum 50 ord, og du skal fokusere på sammensatte ord. På Salaby sine sider finner du gode ressurser for sammensatte ord. Gå gjennom alle oppgavene slik at du unngår feil med sammensatte ord i avslutnings. Bruk læringspartner og lærer til hjelp. Du går videre fra avslutningen når den ikke har feil med sammensatte ord.

Avslutning 6A

Avslutning 6B

Avslutning 6C

Design:

Jobber godt

Du har gjort øvingsoppgaver og sett alle videoer og designet boken din.

Jobber hardt

Du har rettet opp etter tilbakemelding fra lærer.

Nå er du ferdig med å skrive boka og det er på tide å designe den. Men først...

Dere produserer og deler tekster hele tiden. Dere skriver selv, men gjenbruker også hele eller deler av tekst, lyd, bilder og filmer dere finner på nettet i mange av deres egne tekster. Dette stiller krav til at dere kan reglene for hvordan en siterer andres arbeid, altså refererer til kilden, og når dere ikke har lov til å bruke bilder eller filmer de finner. Regler for opphavsrett sikrer rettighetene til den som eier et verk, og det gjør det mulig å lovlig gjenbruke mange typer tekster. En type rettigheter kalles CC, eller Creative Commons. CC-lisenser lar deg sette spesifikke krav til gjenbruk, for eksempel at arbeidet ditt kan deles og bearbeides videre mot at du oppgis som kilde, eller at en kan dele dine ting, men ikke endre osv. Dersom en deler eget arbeid med riktige lisenser vil det forenkle arbeidet for andre som ønsker bruke dem. Det er derfor viktig at vi kjenner til og tar i bruk slike lisenser. Dersom en ikke kan regler for opphavsrett og gjør feil på dette området kan en bli beskyldt for plagiering, noe som i verste fall kan føre til erstatningskrav, beskyldninger om juks med utestengelse fra studier og/eller annullerte karakterer på prøver og eksamen. 

Hentet fra IKT-plan

Fokuspunkt : Nettvett

Du skal nå begynne å designe boken din. Men før du starter skal du se gjennom filmene om nettvett. Dere skal også gjøre oppgavene som hører til. Når dette er gjort kan dere begynne å designe boken deres.

Lag din egen logo

Trykk på ikonet og design din egen logo. Denne logoen skal du bruke i boka di. Legg også merke til delingsrettigheter etter dere laster ned Logo som dere har laget. Alle de små bildene dere bruker er laget av andre mennesker.

En god kilde til bilder.

Dette er et eksempel på en nettside som tilbyr gratis bilder. Merk at dere må lese teksten om opphavsrett før dere laster ned. Det finnes også mange andre gode nettsider. Prøv å google: Free pictures.. eller søk etter creative commons bilder.