Tema: Samenes nasjonaldag

Fag: Samfunsfag, Norsk, Musikk

Tid: ca. 3t

Læremål:

Norsk - Eleven skal kunne ...

  • uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres
  • lese og uttale stedsnavn som inneholder spesielle nordsamiske bokstaver, og kjenne til enkelte ord og uttrykk på ett av de samiske språkene
  • gi eksempler på og reflektere over hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker

Samfunnsfag - Eleven skal kunne ...

  • Lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt
  • gjere greie for nasjonale minoritetar som finst i Noreg, og beskrive hovudtrekk ved rettane, historia og levekåra til dei nasjonale minoritetane

Musikk - Eleven skal kunne ...

  • diskutere særtrekk ved kunstmusikk, norsk og samisk folkemusikk, folkemusikk fra andre land og rytmisk musikk.

Kriterier:

Jeg vet hvilken dato vi feirer samenes nasjonaldag

Jeg kan nevne noen samiske artister

Jeg vet hva det samiske området heter på nordsamisk

Jeg kan noe om samiske tradisjoner

Aktiviteter:

Felles - Se videoen på NrkSuper

Hvis jeg var deg Norsk reality. William fra Fredrikstad får prøve livet til samiske Mathis fra Kautokeino. Hvordan vil han takle kulda, timevis med snøscooterkjøring og å spise pannekaker av reinsdyrblod?

Valgfritt: Reingjeteren

 I morgen skal jeg avlive og slakte for første gang, sier 12 år gamle Jon Áilu i denne dokumentaren.

Han får høstfri fra skolen for å bli med familien på den årlige turen langt ut på Finmarksvidda, hvor de samler reinflokken til slakt. Og for første gang skal Jon Ailu selv ta livet av et reinsdyr.

Musikk -Se Muitte Mu med Alexander Rybak

Alexander Rybak opplevde å bli mobbet og utestengt da han som barn kom til Norge. Han ønsker å bruke samisk joik for å oppmuntre alle dem som føler seg utenfor og annerledes enn andre. Joikelærer Frode Fjellheim bruker mange spennende virkemidler for å lære Alexander hvordan han kan finne joiken inne i seg.

Musikk: Daniels joik

Daniel deltar i Svenske talenter med en joik til minne om hans venn. Vi får vite litt om bakgrunnen til Daniel som er adoptert fra Colombia inn i en svens/samisk familie og hvordan dette har vært en utfordring for ham. Daniels joik

Musikk: Stjernekamp

Vinner av Stjernekamp 2018

Musikk:MGP Junior

Vinner av MGP Junior 2008

Oppsummering: