Tema: Rockin´around the christmas tree

Fag: Musikk

Tid: ca. 3t

Læremål:

Musikk - Eleven skal kunne ...

  • gi uttrykk for egne vurderinger om hvordan musikkens bruk og funksjon har endret seg gjennom tidene
  • oppfatte og anvende puls, rytme, form, melodi, klang, dynamikk, tempo og enkel harmonikk i lytting og musisering
  • synge unisont og flerstemt i gruppe med vekt på intonasjon, klang og uttrykk
  • framføre sanger og viser fra eldre og nyere tid

Kriterier:

Aktiviteter:

Øv på sangen parvis

Dere skal øve på første vers sammen. Dere finner teksten på Korarti sine nettsider, søk etter «Rockin´around the christmas tree»

Spill inn et opptak!

Spill inn et opptak der dere synger 1 og 2 vers. Ta opptak av hverandre eller sammen. Trykk på IKON for tips til å bli en bedre sanger. Trykk her for oppvarming av stemme hjelp!

Delta på allsang

Vær modig og delta på allsang! Din stemme betyr noe! Forestill deg at du synger for de som trenger det mest.

Oppsummering: