Tema: Repetisjon Multiplikasjon & Divisjon

Fag: Matematikk

Tid: ca. 1t

Læremål:

Matematikk - Eleven skal kunne ...

  • utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar
  • finne informasjon i tekstar eller praktiske samanhengar, stille opp og forklare berekningar og framgangsmåtar, vurdere resultatet og presentere og diskutere løysinga
  • stille opp og løyse enkle likningar og løyse opp og rekne med parentesar i addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av tal

Kriterier:

Aktiviteter:

Repetere divisjon

Løs oppgavene helt til du greier 10/10

Divisjon med flersifrede tall

Løs oppgavene helt til du greier 10/10

Divisjon oppstilling

Løs oppgavene helt til du greier 10/10

Repetere multiplikasjon

Løs oppgavene helt til du greier 10/10

Multiplikasjon med flersifrede tall

Løs oppgavene helt til du greier 10/10

Multiplikasjon oppstilling

Løs oppgavene helt til du greier 10/10

Oppsummering:

Kapiteltest multiplikasjon og divisjon

Gjør kapiteltesten og ta skjermbilde av resultatet og lim det inn i OneNote – Matematikk – Prøver – Lag en ny side som du kaller – Kapiteltest multiplikasjon og divisjon