Tema: 3.4 Repetere divisjon

Fag: Matematikk

Tid: ca. 1t

Læremål:

Matematikk - Eleven skal kunne ...

  • utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar
  • finne informasjon i tekstar eller praktiske samanhengar, stille opp og forklare berekningar og framgangsmåtar, vurdere resultatet og presentere og diskutere løysinga
  • stille opp og løyse enkle likningar og løyse opp og rekne med parentesar i addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av tal

Kriterier:

Aktiviteter:

Diskusjon på Campus Inkrement

Logg deg inn med FEIDE og gå til klassens side

Oppgavesamling på Campus Inkrement

Logg deg inn med FEIDE og gå til aktiviteter. Gjør oppgavesamlingen til 3.4 Repetere divisjon. Oppgavene finner du i Radius 6a som ligger i iBooks. De skal løses i kladdebok.

Divisjonsstafett med Kahoot

Klassen deles inn i fire lag. Hvert lag legger iPaden sin i enden av en bane på ca. 10 meter og registrerer seg med gamepin: 0988508 i Kahootappen. Hver spiller løper en gang hver og løser oppgaven som kommer på skjermen. Ekstra poeng til laget som kommer først til mål:

  1. 4000
  2. 3000
  3. 2000
  4. 1000

Poengene adderes med poengene fra Kahooten.

Gjør oppgavene på Radius sine nettsider

Gjør oppgavene helt til du klarer 10/10

Oppsummering:

Kahoot om divisjon

Vi spiller Kahoot!

Klassequiz på Salaby

Delta på klassequizen og se hvem som vinner!