Tema: Renessansen

Fag: Samfunnsfag

Tid: ca. 6 timer

Læremål:

Samfunnsfag - Eleven skal kunne ...

 • gjere greie for sentrale trekk ved tidsepokane mellomalder, renessanse og opplysningstid i Europa og diskutere grunnar til denne tidsinndelinga

Kriterier:

Aktiviteter:

Deltar muntlig

Du deler refleksjoner fra filmen med læringspartner.

Jobber godt

Du har gjort alle aktivitene til tema og gjort egenvurdering i OneNote

Les sidene 51-62 i Gaia7 Samfunnsfag.

 • Skumles sidene 51-62 og skriv ned tre vanskelige ord fra hver side i OneNote samfunnsfag – Kladdebok og en ny side som heter Renessansen.
 • Les sammendrag og gjør faktaspørsmål på side 62 i OneNote.

Youtube - Renessansen

 • Søk etter Renessansen på youtube og velg en av snuttene du finner interresant.
 • Skriv et handlingsreferat fra filmen minimum 100 ord, skrives i OneNote og en ny side du kaller Renessansen.
  • Hva handlet filmen om?
  • Hvem har laget filmen?
  • Er det en sikker kilde?
  • Hva slag informasjon kan du bruke til å lage film?

Jobb med sidene på Salaby

På sidene til Salaby skal du bli kjent med folk og begreper knyttet til Renessansen. Ta notater av spesielle trekk som gjenkjenner Renessansen i OneNote – Samfunnsfag og en ny side som du kaller for Renessansen. Du skal ha minst 5 punkter.

Google kunst fra renessansen og finn bilder

Du skal gjøre et googlesøk på «Kunst fra middelalderen» og finne 5 bilder som du setter inn i OneNotesiden du opprettet i forrige aktivitet.

Videodubbing

I denne oppgaven skal dere legge til lyd til en video. Teksten dere skal legge til filmen finner dere her. Filmen dere skal legge til lyd på finner dere i OneDrive under delt og i mappen «Videodubbing». Last filmen ned til iPad og rediger den i iMovie. Dere kan jobbe sammen i grupper på maks 4 personer eller gjøre det individuelt. Den siste delen (Markert med rødt) skal dere oversette og dubbe på engelsk.

Kriterier hvis dere skal jobbe i grupper:

 • Alle skal lese inn omtrent like mye tekst (bli enige).
 • Filmen skal airdroppes til alle på gruppa.

Tips!

 • Les inn høyt og tydelig i appen «Taleopptak» og hold mikrofonen ca. 30 cm fra munnen.
 • De som ikke leser bør være rolige
 • Finn et sted uten for mye bakgrunnsstøy
 • Gjør ett opptak av hvert avsnitt i teksten i appen.
 • Last inn filmen og legg til lyd der det passer med filmen, det vil f.eks være rart om det snakkes om Magelan der Columbus vises. Time lydklippene riktig.

MineCraft

Dette er en fri oppgave. Du skal ved hjelp av Minecraft presentere sentrale trekk fra Renessansen. Dette krever at du setter deg inn i stoffet og finner en vinkel du kan presentere for klassen og meg. Tenk at du skal få med deg kriteriene også. Dette kan også jobbes i grupper på 2-4 personer.

Lag en plan før du starter (planen skal godkjennes av lærer):

 • Sentrale trekk
 • Viktige mennesker
 • Byer
 • Tidslinje
 • Animasjon

Oppsummering:

Egenvurdering

Kopier disse spørsmålene til en side i OneNote- kladdebok og kall siden for «Egenvurdering renessansen».

 • Hvordan jobbet du med stoffet?
 • Har du lært noe nytt? Eventuelt hva?
 • Hvordan samarbeidet du med andre?
 • Hva kunne du ha gjort annerledes?