Topic: Record Breakers

Subject: English

Time: ca. 1t

Learning outcome:

Read and listen to and understand dialogues about record breakers

  • bruke grunnleggende mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst
  • bruke lytte- og talestrategier
  • innlede, holde i gang og avslutte samtaler knyttet til kjente situasjoner
  • identifisere og bruke ulike situasjoner og læringsstrategier for å utvide egne ferdigheter i engelsk

Criteria:

Activity:

Lag en 2x8-tabell "kladdebok" i OneNote, Engelsk, "kladdebok"

  1. Merk en kollonne med «English» og en kolonne med «Norwegian»
  2. Lag en gloseliste med 7 gloser fra teksten. Du kan velge glosene selv, men det kan være lurt å bruke gloselisten fra side 47 i Quest Textbook.

Gå til Lokus sine nettsider og gjør "Trying-to-Break-a-Record".

Ta skjermbilde av resultatet og lim inn i kladdeboken

Find a book to read/listen to in Oxford Owls library.

Ask your teacher or somebody who knows about password and username.

Summary:

Play Kahoot

Play this Kahoot about Record breakers.