Tema: 8.1 Prosent

Fag: Matematikk

Tid: ca. 2t

Læremål:

Matematikk - Eleven skal kunne ...

  • beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal, brøkar og prosent og plassere dei ulike storleikane på tallina.

Kriterier:

Aktiviteter:

Jobber godt

Du har gjort alle oppgavene i oppgavesamling

Deltar muntlig

Du har deltatt i diskusjonen med læringspartner

Jobber hardt

Du har begynt på «Vi jobber med prosent» i Kikora

Kartlegging i matematikk

Logg deg inn med FEIDE skriv inn koden du har fått fra lærer og begynn kartleggingsprøven. Prøven tar ca. 1 time. Det er viktig at du gjør så godt du kan slik at jeg kan se hva slags nivå du skal jobbe på. Lykke til!

Diskusjon på Campus Inkrement

Logg deg inn med FEIDE og gå til klassens side

Oppgavesamling på Campus Inkrement

Logg deg inn med FEIDE og gå til aktiviteter. Gjør oppgavesamlingen til 8.1 Prosent. Oppgavene finner du i Radius 6B som ligger i iBooks. De skal løses i kladdebok.

Gjør oppgaver på Radius sine sider

Gjør oppgavene på Radius sine sider og ta et skjermbilde som du setter inn i OneNote-matematikk-kladdebok- NY SIDE som du kaller prosent. Ta den så mange ganger til du klarer 10/10.

Jobbe med "Vi jobber med prosent" i Kikora

Logg deg inn på Kikora og gjør gjøremålene «Vi jobber med brøk», begynn med del 1.

Oppsummering:

Kahoot om prosent

Vi spiller Kahoot!