Tema: Planetenes og månens bevegelser

Tid: ca. 4 t

Kompetansemål: Naturfag - Eleven skal kunne ...

    • bruke animasjoner og andre modeller til å beskrive planetenes og månens bevegelser, og forklare hvordan årstider og månefaser oppstår

 

 

 

 

 

                     

Kriterier:

Jeg kan forklare hvorfor en måneformørkelse oppstår

Jeg kan forklare hvordan nymåne og fullmåne oppstår

Jeg kan forklare hvorfor en solformørkelse oppstår

Jeg kan bruke et VØL-skjema

Aktiviteter:

Jobber godt

Du jobber selvstendig med oppgavene som læreren gir deg.

Individuell oppgave: Trykk på linken og fyll inn VØL skjema

Les instruksene nøye før du fyller ut.

Individuell oppgave - Se de 16 første filmsnuttene som handler om "solsystemet"

Individuell oppgave: Lesestrategi - Skumlese og dybdelese

1. Du skal skumlese  (les overskrifter, bilder og bildetekst) kapittelet om «Døgnet,måneden,året» i Gaia 7

2. Du skal velge 10 sider i kapittelet som du dybdeleser. (les all tekst og bilde)

Individuell oppgave: Lesestrategi - To-kolonne-notat og tankekart

1.Tokolonne-notat: Lag en ny side i One Note/Naturfag/Kladdebok/Døgnet, måneden,året… Lag en tabell med 2 kolonner som heter Vanskelige ord og Ordforklaring. Skriv ned minst 10 vanskelige ord i kapittelet som du forklarer hva betyr i tabellen din. Du kan dybdelese, spørre lærer eller google for å finne ut hva ordene betyr.

2.Tankekart: Opprett et tankekart i iThoughts. Lagre tankekartet i mappen naturfag og kall det for «Døgnet, måneden,året». Lag minst 20 tankebobler fra kapittelet i Gaia 7 om «Døgnet, måneden,året».

Individuell oppgave: Lesestrategi - Tegne

Du skal tegne minst 3 månefaser. Du kan tegne på papir eller i en tegne-app på iPaden. Hvis du tegner på papir, tar du bilde av tegningene dine og lagrer de i Kamerarull/Naturfag

Oppsummering:

Fellesaktivitet - Kahoot

Hvem i klassen husker mest fra kapittelt om «Døgnet,måneden,året…?» Vi spiller kahoot!

Individuell oppgave - Trykk på linken og fyll inn VØL skjemaet.

Les instruksene for hverandre før dere fyller ut.