Tema: Personlig pronomen

Fag: Norsk

Tid: ca. 1t

Læremål:

Norsk - Eleven skal kunne ...

  • lese tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk, og reflektere over innhold og form i teksten
  • mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting
  • skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på en hensiktsmessig måte

Kriterier:

Aktiviteter:

Nettoppgaver Salto 6a

Gå til kapittel 3 – Fortellingen og svar på oppgave 1-4 i SPRÅKVERKSTED.

Gjør oppgavene på side 65 i Salto 6a

 Skriv svarene inn i en ny side i kladdeboka. Bruk overskriften personlig pronomen.

Oppsummering:

Hva du nådd kriteriene?

Vurderingskjema i forms. Svar på skjema underveis eller etter du er ferdig med oppgavene.