Tema: Måling

Fag: Matematikk

Tid: ca. 2 t

Læremål:

Matematikk - Eleven skal kunne ...

  • velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit
  • gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar, diskutere resultata og vurdere kor rimelege dei er
  • velje høvelege måleiningar og rekne om mellom ulike måleiningar

Kriterier:

Aktiviteter:

Deltar muntlig

Du har diskutert avstand med medlemmene av gruppa.

Jobber godt

Du har bretta papirfly, målt og jobbet i multismart

Gruppekonkurranse

  • Hvert medlem av gruppa skal velge et av flyene som blir vist i videoene nedenfor.
  • Dere får 25 minutter til å velge et av flyene.
  • Dere skal brette flyet dere har valgt etter anvisning i en av videoene.
  • Når alle medlemmene på gruppa har valgt og bretta et fly skal dere kaste flyet gjennom vinduet og markere med kritt hvor dere landet.
  • Dere skal deretter måle hvor langt dere kastet flyet med tommestokk og summere målene i hver gruppe. Den gruppa som har lengst totalsum vinner konkurransen. Avstanden måles i en rett vinkel fra skolens vegg frem til flyet.
  • Svaret skal avgis i meter.

Jobb videre i Multismart

Jobb videre med multismart med tilpasset emner.

Oppsummering:

Øv på 7 gangen

Fullfør stegene for å bli tryggere på 7 gangen.