Tema: Ordklasser

Fag: Norsk

Tid: ca. 1t

Læremål:

Norsk - Eleven skal kunne ...

  • lese tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk, og reflektere over innhold og form i teksten
  • mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting
  • skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på en hensiktsmessig måte

Kriterier:

Aktiviteter:

Les Grammatikk-dikt:

Les grammatikk diktet.
Grammatikk Dikt
Alt som har navn, kalles substantiv:

En strand, et hav, fred og Siv.

Slik bøyes sjefen blant ordene:

fjord-fjorden-fjorder-fjordene.

 

Verbene viser at noe skjer:

barnet bader, og moren ler.

Når det skjer, får vi også vite:

Bite-bet-har bitt-vil bite.

 

Adjektiver beskriver ting:

skarp kniv, blått hav, magisk ring.

De avgjør også hvem som er best:

– flink-flinkere-flinkest.

 

(Utdrag fra Grammatikk-dikt av lektor og lærebokforfatter Helge Horn. Kopiert fra norsksidene.no)

Nettoppgaver Salto 6a

Gå til kapittel 2 – SAMMENSATTE TEKSTER og svar på oppgave i SPRÅKVERKSTED.

Nettoppgaver Salaby

Les deg opp på ordklasser og gjør oppgavene som hører til.

Gjør oppgavene på side 65 i Salto 6a

 Skriv svarene inn i en ny side i kladdeboka. Bruk overskriften personlig pronomen.

Oppsummering:

Har du nådd kriteriene?

Svar på skjema i forms