Tema: Oppstilt multiplikasjon – desimaltall

Fag: Matematikk

Tid: ca. 90 min

Læremål:

Matematikk - Eleven skal kunne ...

  • finne samnemnar (bm.: fellesnevner) og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøkar
  • utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar

Kriterier:

Aktiviteter:

Deltar muntlig

Du deltar muntlig i diskusjoner

Jobber godt

Du er rett på oppgaven og fokuserer.

Diskusjon på Campus sine sider

Dagens diskusjon er 3.2  Oppstilt multiplikasjon

Gjør oppgaver på Radius sine nettsider

  • Løs oppgavene til du klarer 10/10 og lim resultatet inn i OneNote matematikk på en egen side du kaller Oppstilt multiplikasjon.

Gjør oppgavesamling på sidene 62 og 63 i Radius

  • Du finner oppgavesamling til dette emnet på Campus inkrement under aktiviteter..

Lag en film

  •  Lag en film med kamera der du forklarer en oppgave du har løst. Last den opp i Teamskanalen til klassen.

Jobb i multismart

  • Jobb så lenge som mulig i multismart, minimum 30 min.

Oppsummering:

Repetisjon av 6 gangen

Vi skal repetere 6 gangen denne gangen 😉