Subject: English

Lesson: English speaking countries – New Zealand

Time: approx. 60 minutes

Learning outcome:

Engelsk - Eleven skal kunne ...

  • fortelle om personer, steder og begivenheter fra engelskspråklige land
  • samtale om levesett og omgangsformer i ulike kulturer i engelskspråklige land

r

Criteria:

Activities:

Deltar muntlig

Rediger deltar muntlig kriterie her..

Jobber godt

Rediger jobber godt kriterie her..

Se denne videoen

The All Blacks Haka.

Facts about New Zealand

Se og følg godt med på denne videoen

Skriv ned minst 5 fakta om New Zealand i One Note kladdebok

Bruk informasjon fra videoen eller fra side 74 og 75 i Quest

Summary: