Tema: Multiplikasjon ved å dele opp tallene

Fag: Matematikk

Tid: ca. 45 min

Læremål:

Matematikk - Eleven skal kunne ...

  • finne samnemnar (bm.: fellesnevner) og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøkar
  • utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar

Kriterier:

Aktiviteter:

Deltar muntlig

Du deltar muntlig i diskusjoner

Jobber godt

Du er rett på oppgaven og fokuserer.

Logg inn på Campus Inkrement og se og gjør leksjonen som heter:

  • 1.8 Multiplikasjon ved å dele opp tallene

Løs oppgaver på side 18 i Radius

  • Velg minst 50 prosent av oppgavene på side 18 i Radius. Du bør velge de oppgavene som du anser som utfordrene. Hopp over de du føler blir for lett.

Lag en film

  •  Lag en film med kamera der du forklarer en oppgave du har løst. Last den opp i Teamskanalen til klassen.

Jobb i multismart

  • Jobb så lenge som mulig i multismart, minimum 30 min.

Oppsummering:

Repetisjon av 6 gangen

Vi skal repetere 6 gangen denne gangen 😉