Tema: 9.4 Multiplikasjon – oppstilling

Fag: Matematikk

Tid: ca. 1t

Læremål:

Matematikk - Eleven skal kunne ...

  • utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar
  • finne informasjon i tekstar eller praktiske samanhengar, stille opp og forklare berekningar og framgangsmåtar, vurdere resultatet og presentere og diskutere løysinga
  • stille opp og løyse enkle likningar og løyse opp og rekne med parentesar i addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av tal

Kriterier:

Aktiviteter:

Oppgavesamling på Campus Inkrement

Logg deg inn med FEIDE og gå til aktiviteter. Gjør oppgavesamlingen til 3.3 Multiplikasjon – flersifrede tall. Oppgavene finner du i Radius 6a som ligger i iBooks. De skal løses i kladdebok.

Last ned oppgavehefte om multiplikasjon

Last ned oppgavehefte og gjør oppgavene i kladdebok. Trykk på pil ut og legg oppgavehefte i iBooks.

Oppsummering:

Kahoot om multiplikasjon med flersifrede tall

Vi spiller Kahoot! Ta frem noe å kladde med. Dere får 120 sekunder på de vanskelige oppgavene.

Grubliser fra Salaby

Gjør disse grublisene sammen eller individuelt