Tema: 3.6 Multiplikasjon og divisjon med modeller

Fag: Matematikk

Tid: ca. 1t

Læremål:

Matematikk - Eleven skal kunne ...

  • utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar
  • finne informasjon i tekstar eller praktiske samanhengar, stille opp og forklare berekningar og framgangsmåtar, vurdere resultatet og presentere og diskutere løysinga
  • stille opp og løyse enkle likningar og løyse opp og rekne med parentesar i addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av tal

Kriterier:

Aktiviteter:

Diskusjon på Campus Inkrement

Logg deg inn med FEIDE og gå til klassens side

Oppgavesamling på Campus Inkrement

Logg deg inn med FEIDE og gå til aktiviteter. Gjør oppgavesamlingen til 3.6 Multiplikasjon og divisjon med modeller. Oppgavene finner du i Radius 6a som ligger i iBooks. De skal løses i kladdebok.

Jeg jobber med multiplikasjon

Logg deg inn med FEIDE og gjør gjøremål «Vi jobber med multiplikasjon» og «Vi jobber med divisjon».

Ta kapiteltesten på Radius sine nettsider.

Løs oppgavene og send svarene til din kontaktlærer.

Oppsummering:

Grubliser på Salaby

Vi løser grublisene i plenum. Diskuter med læringspartner før dere avgir et svar.