Tema: Presentation of your Minecraft building

Fag: English

Tid: 2 weeks

Læremål:

engelsk - Eleven skal kunne ...

  • use basic patterns for pronunciation, intonation, word inflection and different types of sentences in communication

  • bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i egen språklæring

Kriterier:

Aktiviteter:

Ta et skjermopptak av at du spiller Minecraft. Skjermopptaket bør vare ca 5-7 minutter.

Rediger skjermopptaket ditt i Clips

Etter redigering skal du ha en video på ca 2 minuntter som viser fram huset ditt på best mulig måte. 

Skriv ned hva du skal si i presentasjonen din.

Velg selv om du skriver stikkord eller setninger. Husk at det skal være på engelsk.

Lag presentasjonen i Explain EDU

Legg filmen din i Explain Edu. Les inn presentasjonen din samtidig som filmen spilles av. 

Oppsummering:

Last opp film.

Last opp filmen din i Teams på din klasse.