Tema: Måleenheter

Fag: Matematikk

Tid: 45-60 pr. leksjon

Læremål:

Koding - Eleven skal kunne ...

  • Kode sin egen agent til å bevege seg i forskjellige retning, bruke inventar og bygge en by i MineCraftkode

Kriterier:

Aktiviteter:

Deltar muntlig

Jeg har hjulpet andre med å kode sin agent.

Jobber godt

Jeg har fullført alle leksjonene

Logg inn på Minecraft og start: Computing : The agency

Dette er første leksjon i MineCraft koding. Her lærer dere grunnleggende koding som får agenten til å utføre handlinger. Dere kommer til å bli kjent med Chatfunksjonen og hvordan denne benyttes til å kode agenten:

This first unit introduces students to coding, provides an overview of Minecraft: Education Edition and the associated Microsoft MakeCode coding editor. Students learn to use on chat and other commands to code their Agent to do different actions in the game.

  1. Lesson A: Kod en samtale med din agent
  2. Lesson B: Kod din agent til å teleportere
  3. Lesson C: Kod din agent til å rotere
  4. Lesson D: Kod din agent til å bevege seg
  5. Lesson E: Kod din agent til å ødelegge og samle
  6. Lesson F: Utforske din agents inventar
  7. Lesson G: Kod din agent til å bygge

Oppsummering:

FlipGrid - Fortell hva du lærte om dagens kodetime.

Bruk FlipGrid til å fortelle kort om hva du har lært av dagens kodetime.