Tema: Middelalderen

Fag: Samfunnsfag

Tid: ca. 6 timer

Læremål:

Samfunnsfag - Eleven skal kunne ...

  • gjere greie for sentrale trekk ved tidsepokane mellomalder, renessanse og opplysningstid i Europa og diskutere grunnar til denne tidsinndelinga

Kriterier:

Aktiviteter:

Deltar muntlig

Du deler refleksjoner fra filmen med læringspartner.

Jobber godt

Du har gjort alle aktivitene til tema og gjort egenvurdering i OneNote

Les sidene 18-19 i Gaia7 Samfunnsfag.

Les sidene 18-19 og ta et notat fra hver epoke i OneNote samfunnsfag – Kladdebok og en ny side som heter Middelalderen.

Jobb med sidene på Salaby

På sidene til Salaby skal du bli kjent med folk og begreper knyttet til Middelalderen. Ta notater av spesielle trekk som gjenkjenner Middelalderen i OneNote – Samfunnsfag og en ny side som du kaller for middelalderen. Du skal ha minst 5 punkter.

Google Medieval/ middelalderen og finn bilder

Du skal gjøre et googlesøk på middelaldreren og finne 5 bilder som du setter inn i OneNotesiden du opprettet i forrige aktivitet.

MineCraft

Du skal sammen med klassen lage en by fra Middelalderen. Du får tilgangskode av meg så snart jeg har godkjent oppgavene dine. Du skal også lese gjennom og godta brukervilkårende for bruk av MineCraft i skolen. Du finner oppgavebeskrivelse i spillet.

Trykk her for å komme til kontrakten

Oppsummering:

Har du nådd kriteriene? Test deg selv..

Da er det på tide å teste om du har nådd kriteriene. Stoffet til kahooten finner du i Gaia 7 samfunnsfag side 18-29.

Egenvurdering

Kopier disse spørsmålene til en side i OneNote- kladdebok og kall siden for «Egenvurdering middelalderen».

  • Hvordan jobbet du med stoffet?
  • Har du lært noe nytt? Eventuelt hva?
  • Hvordan samarbeidet du med andre?
  • Hva kunne du ha gjort annerledes?