Tema: 7.8 Mer enn en hel

Fag: Matematikk

Tid: ca. 2t

Læremål:

Matematikk - Eleven skal kunne ...

  • beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal, brøkar og prosent og plassere dei ulike storleikane på tallina
  • finne samnemnar (bm.: fellesnevner) og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøkar

Kriterier:

Aktiviteter:

Jobber godt

Du har gjort alle oppgavene i oppgavesamling

Deltar muntlig

Du har deltatt i diskusjonen med læringspartner

Jobber hardt

Du har begynt på «Vi jobber med brøk» i Kikora

Diskusjon på Campus Inkrement

Logg deg inn med FEIDE og gå til klassens side

Oppgavesamling på Campus Inkrement

Logg deg inn med FEIDE og gå til aktiviteter. Gjør oppgavesamlingen til 7.8 Mer enn en hel. Oppgavene finner du i Radius 6B som ligger i iBooks. De skal løses i kladdebok.

Jobbe med "Vi jobber med brøk" i Kikora

Logg deg inn på Kikora og gjør gjøremålene «Vi jobber med brøk», begynn med del 1.

Oppsummering:

Kahoot om brøk

Vi spiller Kahoot!