Tema: Matematikk Vår 2020

Fag: Matematikk

Tid: 1,5 time

Læremål:

Matematikk - Eleven skal kunne ...

  • velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit
  • velje høvelege måleiningar og rekne om mellom ulike måleiningar
  • forklare oppbygginga av mål for lengd, areal og volum og berekne omkrins, areal, overflate og volum av to- og tredimensjonale figurar

Kriterier:

Aktiviteter:

Deltar muntlig

Jeg deltar muntlig i diskusjon

Jobber godt

Jeg har gjort ferdig gjøremålene til denne økta

Logg inn på Campus og meld deg på kurs

Dere skal logge inn på Campus og få kurskode av lærer. Etter dere har fått kurskode skal dere velge dere et emne som dere skal jobbe med. Dere jobber i deres eget tempo og velge emne ut i fra kartleggeren som dere har tatt. Jobb med emner som dere føler dere ikke kan så godt. Kurskode ligger i Teams under kanalene gruppe 2 og 3.

Jobb på multismart øving med emne som du føler du må øve mer på.

Kurskode til Multismart finner du i Teams og under kanalene gruppe 2 eller 3. Velg riktig gruppe.

Gjøre oppgavene på Radius sine sider

Velg dere oppgaver på Radius sine sider som dere har lyst til å jobbe med. Ta skjermbilde av resultatene og lim det inn i OneNote matematikk – Kladdebok

Oppsummering:

Kahoot Måleenheter

I denne kahooten skal vi jobbe med omgjøring av lengder